yzsscdq

امضای تفاهم نامه همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و وزارت آموزش عالی اندونزی 0

امضای تفاهم نامه همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و وزارت آموزش عالی اندونزی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اداره روابط عمومی و همکاری علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمدجواد دهقانی سرپرست این پایگاه گفت: وزیر تحقیقات، فناوری و...