آسمان اصفهان، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شودرئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان روز پنجشنبه به ایرنا گفت: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر ناپایداری‌های ضعیف بر روی استان است.
حسن خدابخش افزود: بر اساس تحلیل آخرین خروجی مدل ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی ، آسمان استان تا 2 روز آینده در اکثر نقاط بصورت صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.
وی گفت: وزش باد در مناطق غربی و جنوبی استان، به نسبت شدید و با احتمال بارش خفیف خواهد بود.
خدابخش گفت: دمای هوا در 24 ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و بر این اساس حداکثر دمای کلان شهر اصفهان 38 درجه سانتیگراد و حداقل دما 24 درجه سانتیگراد خواهد شد.
وی گرمترین نقاط استان در 24 ساعت آینده را آران و بیدگل و چوپانان با 41 درجه سانتیگراد و خنک ترین نقطه را بوئین و میاندشت با 10 درجه سانتیگراد عنوان کرد.
رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی استان برای هوای کلانشهر اصفهان در روز جمعه(فردا)، صاف تا قسمتی ابری، در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد و برای روز شنبه، صاف تا کمی ابری، در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.
ت 7150 / 6022 خبرنگار: علی نعمانی – انتشار دهنده : عمادیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید