ارسال 420 مقاله به کنگره بین المللی پرستاری و حرفه ای شدنرزیتا چراغی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در بخش اساتید 36 سخنران و 202 پوستر و در بخش دانشجویی نیز 11 سخنران و 40 پوستر مورد قبول واقع شده است.
وی اظهار کرد: این کنگره از فردا/چهارشنبه/ پانزدهم تا /جمعه/ هفدهم ماه جاری توسط دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود.
وی ادامه داد: پرستاری و آموزش آکادمیک، عوامل سیاسی و اجتماعی موثر در حرفه پرستاری، توسعه نهادهای حرفه ای پرستاری، پرستاری در انقلاب و دفاع مقدس، نقش پرستاری ایران در توسعه پرستاری منطقه و کیفیت زندگی حرفه ای در ایران از محورهای این کنگره است.
وی افزود: توسعه پرستاری در گذشته، حال و آینده ‘ آموزش، پژوهش، مدیریت و بالین ‘، نقش پرستاری حرفه ای در ارائه خدمات در سطح جامعه، اجتماعی شدن و جهانی شدن حرفه پرستاری، چشم انداز توسعه پرستاری و آینده پژوهی، چالش های حرفه ای شدن پرستاری، هویت و حرفه پرستاری، صلاحیت و شایستگی حرفه ای، توسعه اخلاقی در حرفه پرستاری نیز از دیگر محورهای این کنگره به شمار می رود.
چراغی گفت: این کنگره توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی و با همکاری سازمان نظام پرستاری، انجمن علمی پرستاری، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، موزه علوم پزشکی ایران، دانشکده های پرستاری و مامایی منتخب کشور و سازمان های همکار خارج از کشور (EMRO_ ICN_ WHO) برگزار می شود.
وی افزود: معاون پرستاری وزیر بهداشت و درمان، اعضای شورای نظام پرستاری و اعضای بورد پرستاری و اساتیدی از کشورهای کانادا و عمان در این کنگره حضور می یابند.
به گزارش ایرنا، امروزه «حرفه ای شدن» شاخص ترین استاندارد توسعه پرستاری در دنیاست و در سال های اخیر سازمان های پرستاری و نیز سازمان های مراقبت سلامتی در سطوح ملی بر حرفه ای شدن پرستاری توجه و تاکید کرده است.
پرستاران در سیستم بهداشتی و درمانی بخش اعظمی از نیروهای خط اول ارایه خدمات مراقبتی را تشکیل می دهند و دارای نقش های ویژگی های متعدد هستند.
8137/3072
** خبرنگار: سیده فاطمه سجادی ** انتشار دهنده: علیرضا فولادیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید