ساخت دستگاه کودساز پسماند در البرزمدیرعامل شرکت دانش بنیان ستاره آریا نوین آیلین البرز روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این دستگاه با عملکرد هوازی حرارتی و بیوتکنولوژیکی خود پسماندهای آلی را بدون تولید شیرابه و بو تبدیل به کودهای مورد استفاده در امرکشاورزی و باغبانی می کند.
حمید عباسعلی زاده افزود: اولین نمونه آزمایشی این دستگاه به منظور کمک به گسترش فرهنگ زیست محیطی در مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی صبا منطقه 4 تهران نصب و راه اندازی شد.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان ستاره آریا نوین آیلین البرز گفت: انتخاب مدرسه به عنوان پایلوت نصب و راه اندازی دستگاه کمپوستر برای نهادینه شدن فرهنگ زیست محیطی انجام شد.
وی تاکید کرد: نصب و راه اندازی این دستگاه در مدارس، نه تنها یک گام موفق در امر فرهنگ سازی حفظ محیط زیست در کشور است بلکه می تواند راهی برای گسترش و توسعه صادرات این محصول و فرهنگ محیط زیست به کشورهای مجاور نیز باشد.
8029/ 6155 خبرنگار:حکیمه کشاورز** انتشاردهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید